Rayone banner

Awtoulag tigirleri lomaý 15 × 6.5 4 × 100 Racingaryş awtoulagy üçin garyndy tigirler

Takmynan 670-njy ýyl

Täze ýeňil “Rayone 670” sazlaýyş dünýäsinde dessine klassik boljakdygyna ynanýar.670 teker, hemme zady dogry ýerine ýetirýändigi üçin sözleri ýitirip, her kimiň haýran galdyrjak tigiridir.Synag we hakyky 5 sözleýjä we dodak formulasyna daýanmak gaty ýönekeý we arassa, ýöne 670 estetikany dogry alýar.Tigir görnüşindäki altyn gatnaşygy.Awtoulag sporty gygyrýar we şol bir wagtyň özünde synpy pyşyrdaýar.Homeolda edil köçedäki ýaly edil öýde.15 'ululygy we ini 6.5-e çenli bolan TS-5, dürli görnüşli sport sedanlaryna we kupeslerine laýyk gelýär.

ululyklary

15 ''

gutar

Bürünç, ak, gara, Matt gara, gyzyl, kümüş

Düşündiriş

Ölçegi

OFFSET

PCD

HOLES

CB

FINISH

OEM hyzmaty

15x6.5

35-40

100

4

Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Goldaw

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň