Rayone banner

“Rayone KS” ýasama alýumin garyndy tigirleri 18 × 8.5 5 × 114.3 Tesla / Toyota / Lexus / Audi A6 üçin

KS003 hakda

“Rayone KS003”, sport sedanlaryna, krossoverlerine we 5 kysymly ulaglaryna şaý-sepler goşmak isleýänler üçin ýiti we arassa çyzykly ajaýyp görnüşdir.Klassiki mesh tigirleriniň ikisinden hem-de bölünen gürleýiş görnüşlerinden alnan äheňleri alsaňyz, KS003 syýahatyňyzy köpçüligiň arasynda tapawutlandyrar.KS003 18 ”ululykda gara işlenip taýýarlanan we antrasit görnüşinde bolýar we Reýonyň goly tekiz merkezi gapagy bilen gutarýar.

ululyklary

18 ''

gutar

Gara maşynyň ýüzi, ýarag çal reňkli maşyn ýüzi

Düşündiriş

Ölçegi

OFFSET

PCD

HOLES

CB

FINISH

OEM hyzmaty

18x8.5

35-40

100-120

5

Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Goldaw


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň