Rayone banner

“Reýone tigirleri” bäş gatly sport tigirleri 18inç 5 × 114.3 engerolagçy awtoulagy üçin alýumin garyndy tigirleri

A059 hakda

A059 batyrgaý, ýöne özüne çekiji däl.Geň galdyryjy, ýöne çylşyrymly.Çuňňur gürleýiş dizaýnyny saýlanan ululykdaky konkaw ýüz profilleri bilen birleşdirip, A059 islendik ulaga esasy stil goşup biler.Şeýle hem, Raýonyň guýma tehnologiýasy bilen gurlanlygy sebäpli, pes agramy we ýokary güýji sebäpli öndürijilik goşup biler.A059, iň oňat gutarnykly degirmeni bolan Reýonyň goly tekiz merkezi gapagy bilen standart gelýär.

ululyklary

18 ''

gutar

Uglerod çal, Matt Gara, Hyper Gara, Kümüş

Düşündiriş

Ölçegi

OFFSET

PCD

HOLES

CB

FINISH

OEM hyzmaty

18x8.5

28-35

100-120

5

Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Goldaw

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň